39 Facts About Garuda in Marathi गरुड बद्दल माहिती

39 Facts About Garuda in Marathi गरुड बद्दल माहिती

39 Facts About Garuda in Marathi पक्ष्यांचा राजा गरुडाला म्हटले जाते. गरुड हा पक्षी भारतासह इतर देशातही आढळून येतो. हिंदू धर्मात गरुड पक्षाला उच्च स्थान आहे. तसेच हिंदूंच्या अठरा पुराणांमध्ये गरुड पुराण देखील आहे. या पक्षाचा उडण्याचा वेग खूप जास्त असतो. डोळ्यांची नजर तीक्ष्ण असते. तसेच या पक्षांचे काही वैशिष्ट्ये देखील आहेत. तर चला आपण … Read more