38 Koli (Spider) in Marathi कोळी किटकांविषयी मनोरंजक तथ्य

Koli Spider in Marathi कोळी किटकांविषयी मनोरंजक तथ्य

38 Koli (Spider) in Marathi कोळी किटकांविषयी मनोरंजक तथ्य घरातील भिंतीवर, कोपऱ्यात किंवा वसान पडलेल्या घरात आपल्याला कोळी या किटका ने विणलेले जाळे दिसून येतात. कोळीच्या प्रजातींचे कीटक प्रामाणे सामान्य विभाजन असून प्रत्येक गटात उपप्रजाती आपल्याला दिसून येतात. तर अशाच कोळी या कीटकाविषयी आपण मनोरंजक तथ्य पाहू. Koli Spider in Marathi कोळी किटकांविषयी मनोरंजक तथ्य … Read more