38 Koli (Spider) in Marathi कोळी किटकांविषयी मनोरंजक तथ्य

38 Koli (Spider) in Marathi कोळी किटकांविषयी मनोरंजक तथ्य घरातील भिंतीवर, कोपऱ्यात किंवा वसान पडलेल्या घरात आपल्याला कोळी या किटका ने विणलेले जाळे दिसून येतात. कोळीच्या प्रजातींचे कीटक प्रामाणे सामान्य विभाजन असून प्रत्येक गटात उपप्रजाती आपल्याला दिसून येतात. तर अशाच कोळी या कीटकाविषयी आपण मनोरंजक तथ्य पाहू.

Koli Spider in Marathi कोळी किटकांविषयी मनोरंजक तथ्य

1) घरातील कोळी हा कीटक कधीकधी काहीही न खाता जिवंत राहू शकतो. हा कीटक ज्या वस्तीत आहे त्या निवास स्थानावर अवलंबून असते. घरगुती कोळीच्या अन्नाचा आकार सहसा त्याच्या आकाराच्या एक तृतीयांशपेक्षा जास्त नसतो.

2) घरात आढळणारे कोळी हे कीटक त्यांच्या जाळ्यात फासून अन्न म्हणून ग्रहण करतात. परंतु जे घरी टेरेरियममध्ये ठेवले जातात, त्यांना विशिष्ट प्रकारचे मास धन अर्थ बेंडूक उंदीर हे खायला देतात.

3) कोळीचे पोषण व आहार त्यांच्या प्रकारावर अवलंबून असल्याने घरगुती कोळी कीटक खातात. भक्ष पकडण्याची त्यांची शक्ती विशिष्ट आकारात भिन्न असते.

4) छोट्या कोळ्यासाठी, पीठ वर्म्स आणि क्रेकेट्स सारख्या अन्नाचे पर्याय तसेच कोळी त्यांच्या नेटवर्कमध्ये आमिष दाखवतात किंवा स्वतःहून हल्ला करतात असे काही प्रकारचे कीटक योग्य आहेत.

5) कोळीच्या प्रकारात आणि रंगाकडे दुर्लक्ष करून मानवी अन्नाचा समावेश केला जाऊ शकत नाही.

6) एखाद्या कोळ्याकडे स्विंग करते, कारण त्यांचा आहार प्रकार आणि आकारानुसार बदलू शकतो.

7) कोळीच्या एकाच आहारासाठी आकार व्यक्तीच्या नियमांचे पालन करण्यात अयशस्वी होणे, एखाद्या विशिष्ट व्यक्तीसाठी प्राणघातक ठरू शकते आणि मृत्यूला कारणीभूत ठरू शकते.

8) मानव अन्नासह कोळी खायला लागू होते, जे कोणत्याही प्रजातींसाठी अस्वीकार्य आहे. Koli Spider in Marathi

9) कोळी भीती किंवा किळस कारणीभूत ठरू शकतात. परंतु काही कोळी आश्चर्यकारक आहेत. परंतु हे काही प्रकार आहेत त्यांचा समावेश प्राणी या वर्गात केला जाऊ शकत नाही.

10) कोळी बहुतेकदा विचित्र वर्तन ते त्यांचे स्वत:चे प्रकार खाण्यास सक्षम आहेत, हेवी ड्युटी जाळे तयार करतात आणि डोळ्याची आश्चर्यकारक रचना देखील आहेत.

See also  Indian Constitution in Marathi भारतीय संविधानाविषयी माहिती

11) कोळी, तुम्हाला माहिती आहेच की मुख्यत: लहान कीटक खातात, पण एक प्रजाती आहे. बॅगपियर किपलिंग ज्यांचा आहार पूर्णपणे असतो वनस्पती अन्न खातो. असे कोळी मध्य अमेरिकेत राहतात. हे जवळजवळ एकमेव शाकाहारी कोळी म्हणून ओळखले जाते.

12) ही कोळी बाभळीच्या झाडाच्या कळ्या आणि पाने खायला घालते आणि भक्षकांविरुद्ध कोणताही नैसर्गिक संरक्षण नाही. तसे, काही मुंग्या समान वनस्पती खातात आणि त्यांच्या खाद्य स्त्रोतांचा उत्साहाने संरक्षण करतात, म्हणून कधीकधी कोळी खाव्या लागतात.

13) अन्नासाठी लढा फसव्या मार्गाने जवळपास मुंग्या नसताना ते एक एक करून चोरी करतात Koli Spider in Marathi

14) काही कोळी जमिनीखाली बिळात राहतात आणि त्यांचे जाळे बिळाच्या तोंडाशी नरसाळ्यासारखे लावलेले असते. जाळ्यावर एखादा कीटक अडकला की तात्काळ आतला कोळी येऊन त्यास दंश करून बिळात घेऊन जातो.

15) जाळ्यातील अरीय तंतू चिकट नसतात. समकेंद्री तंतू मात्र चिकट असतात. कोळी स्वत: नेहमी अरीय तंतूंवरूनच चालतो, म्हणूनच तो स्वत: कधी जाळ्यात अडकत नाही. कोळ्यांच्या माद्या अंडी घालण्यासाठी तंतूंचे कोश तयार करतात.

16) नर कोळी Koli Spider in Marathi आकाराने मादीपेक्षा लहान असतो. पूर्ण वाढलेला नर आपले शुक्राणू पादमृशाच्या शेवटच्या खंडावरील फुगवट्यातील नागमोडी नलिकेत साठवून ठेवतात. त्यानंतर ते विविध प्रकारे प्रणयाराधन करतात.

17) काही जातींमधील नर जाळ्याच्या तंतूंमध्ये कंपने निर्माण करून मादीचा अनुनय करतात. काही आपले आकर्षक रंग दाखवून मादीला आकृष्ट करतात. अन्य काही मादीला आपण केलेली शिकार देऊन खूष करतात.

18) प्रौढ नराच्या पादमृशाच्या शेवटच्या खंडावर त्याच्या प्रजनन संस्थेशी संबंधित एक इंद्रियप्रवेशी अंग असते. अत्यंत सावधपणे तिच्याजवळ जाऊन नर आपल्या पादमृशावरील खंडात साठवून ठेवलेले शुक्राणू तिच्या जननेंद्रियात सोडून तात्काळ दूर जातात.

19) मादी आपल्या शरीरात शुक्राणू दीर्घकाळ साठवून ठेवते. रेशमी तंतूंनी बनविलेल्या कोशात अंडी घालते. त्या कोशावर पहारा ठेवून अंड्यांचे रक्षण करते.

See also  Rainbow Colours in Marathi इंद्रधनुष्याबाबत काही मनोरंजन तथ्य

20) अंड्यांची संख्या सामान्यत शंभरा -च्या आसपास असते. काही छोटे कोळी फक्त एकच अंडे घालतात, तर काही मोठे कोळी एका वेळी 2000 अंडी घालतात. कालांतराने अंड्यांतून कोळ्यांची छोटी पिले बाहेर पडतात.

21) कात टाकत टाकत त्यांची वाढ होते. कोळ्याची मादी लहान लहान पिलांचे रक्षण करण्यासाठी त्यांना आपल्या पाठीवर घेऊन वावरते.

22) कोळ्यांचे विष मूलता भक्ष्याला मारण्यासाठी बनलेले असते. मात्र काही कोळ्यांचे विष मानवालाही घातक असते. आफ्रिकेतील बटन स्पायडर उत्तर अमेरिकेतील ब्लॅक विडो आणि ऑस्ट्रेलियातील रेडबॅक स्पायडर व फनेलवेब स्पायडर हे कोळी अत्यंत विषारी आहेत.

23) यांच्या दंशामुळे माणसाला अतिशय तीव्र वेदना होतात, परंतु मृत्यू क्वचितच ओढवतो. मानवी चेतासंस्थेच्या विकारांवरील औषधांच्या निर्मितीसाठी कोळ्यांच्या विषावर मोठ्या प्रमाणावर संशोधन करण्यात येत आहे.

 

24) कोळ्यांनी Koli Spider in Marathi तयार केलेले रेशीम अतिशय मजबूत असल्याने त्याचासुद्धा अभ्यास आणि त्यावर संशोधन मोठ्या प्रमाणावर होत आहे .

25) कोळी अन्नाशिवाय पुष्कळ दिवस जगू शकतात. त्यांना आपल्या शरीरात पुष्कळ अन्न साठवून ठेवता येते.

26) काही कोळी टाचणीच्या डोक्याइतके लहान असतात, तर दक्षिण अमेरिकेतील टॅरांटुला जातीचे काही कोळी पाय पसरले असता 25 सेंमी इतके मोठे असतात.

27) कोळी बहुधा करड्या, तपकिरी अगर काळ्या रंगाचे असतात, पण काही कोळी फुलपाखरांप्रमाणे आकर्षक रंगांचे सुद्धा असतात. बहुतेकांचे शरीर केसाळ असते. हे केस आखूड आणि अतिशय संवेदी असतात.

28) शरीर चपटे, लांबट अथवा लंबगोलाकार असते. ते डोके आणि छाती यांच्या एकत्रीकरणाने बनलेले शिरोवक्ष आणि त्याला अरुंद कमरेने जोडलेले उदर अशा भागांनी बनलेले असते.

29) शिरोवक्षाच्या पुढील भागात वरच्या बाजूला डोळे असतात. त्यांची संख्या जातींनुसार दोनपासून आठपर्यंत असू शकते.

30) अंधार्‍या गुफांत राहणार्‍या कोळ्यांना डोळे नसतात. भक्ष्यांवर झडप मारून त्यांची शिकार करणार्‍या कोळ्यांना कमी अंतरावरच्या वस्तू फार चांगल्या दिसतात. त्यांना पायाच्या चार जोड्या असतात.

31) कोळी Koli Spider in Marathi त्याच्या शरीरातून रेशमासारखा चिकट द्राव शरीराबाहेर सोडतो. पाठीकडे असलेल्या छोट्या छिद्राद्वारे तो हा द्राव शरीराबाहेर सोडतो. जाळी तयार करण्यासाठी कोळी हा चिकट द्राव खेचतो. तेव्हा या द्रावाचा दो-यासारखा लांब आकार तयार होतो.

See also  Bigboss Marathi - Big Boss Marathi

32) कोळीच टाकलेल्या जाळीचा तार कोळ्याचं वजन पेलू शकेल इतक्या वजनाचा असतो. काही तार चिकट असतात तर काही सुकतात.

33) कोळ्याने तयार केलेल्या जाळ्यामध्ये जर एखादा कीटक येऊन अडकला तर कोळ्याला कंपनं जाणवतात. ही कंपनं जाणवली की कोळी आपल्या जाळ्याच्या दिशेने धाव घेतो आणि आपलं भक्ष्य मिळवतो. कीटकाला खाण्याआधी कोळी त्या रेशमासारख्या पदार्थाने त्या किडयाला लपेटतो आणि मग खातो.

34) कोळी Koli Spider in Marathi बरेच दिवस अन्न-पाण्याव्यतिरिक्त राहू शकतात. अन्न पचवण्यासाठी ते आपले पाचकरस भक्ष्याच्या शरीरात सोडतात. आणि मग विघटित झालेली द्रव रूपातील अन्न शोषून घेतात.

35) बऱ्याच कोळ्यांना चार ते आठ डोळे असतात. बरेच कोळी आपल्या जवळच्या इतर गोष्टी पाहू शकतात. परंतु त्यांच्या शरीरावरील केस संवेदनशील असल्यामुळे
सतर्क आपणास मदत करतात.

36) काही कोळी न चालता उड्या मारतात म्हणून त्यांना उड्या मारणारे कोळी असे म्हणतात. तसेच ही जाळे न वीनणारे कोळी सुद्धा असतात त्यांना लंगडा कोळी असे म्हटले जाते.
या कोड्याची मादी अंडी आपल्या पाठीवर घेऊन फिरते.

37) जगाच्या निरनिराळ्या भागात वेगवेगळी कोळी सापडतात. पाठीवर लाल किंवा पांढरा ठिपका असणारे कोळी खूपच विषारी असतात ते ऑस्ट्रेलियामध्ये सापडतात. त्यांच्या चावण्याने मानवी शरीराची जागा लाल होते व आग करते. अशावेळी त्वरेने वैद्यकीय उपचार घ्यावेत. मात्र हे चावणे जीवघेणे नसते.

38) जंगली कोळी आणि घरातील कोळी यामध्ये खूप फरक असतो. जंगली कोळी घरगुती कोळी पेक्षा खूप विषारी असतात.

“तुम्हांला आमचा लेख कोळ्या Koli Spider in Marathi विषयी मनोरंजक तथ्य कसा वाटला, ते आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा.”

हे आपण वाचले का?

हृदयासंबंधी जाणून घ्या ह्या गोष्टी ज्या तुम्हाला माहिती नाहीत Amazing Fact About Heart

Leave a Comment